149. Kalenda Maia

Chanson médiévale de troubadours, Occitanie. Par Raimbaut de Vaqueiras (XIIe siècle). Aussi connu avec l’orthographe « Kalenda Maya ».

1.
Kalenda maia
Ni fueills de faia
Ni chans d'auzell ni flors de glaia
Non es qe'm plaia,
Pros dona gaia,
Tro q'un isnell messagier aia
Del vostre bell cors, qi'm retraia
Plazer novell q'amors m'atraia
E jaia,
E'.'m traia
Vas vos, donna veraia,
E chaia
De plaia
'L gelos, anz qe'm n'estraia.
 
2.
Ma bell' amia,
Per Dieu non sia
Qe ja'l gelos de mon dan ria,
Qe car vendria
Sa gelozia,
Si aitals dos amantz partia;
Q'ieu ja joios mais non seria,
Ni jois ses vos pro no'm tenria;
Tal via
Faria
Q'oms ja mais no'm veiria;
Cell dia
Morria,
Donna pros, q'ie'us perdria.

3.
Con er perduda
Ni m'er renduda
Donna, s'enanz non l'ai aguda
Qe drutz ni druda
Non es per cuda;
Mas qant amantz en drut si muda,
L'onors es granz qe'l n'es creguda,
E'l bels semblanz fai far tal bruda;
Qe nuda
Tenguda
No'us ai, ni d'als vencuda;
Volguda,
Cresuda
Vos ai, ses autr'ajuda.

4.
Tart m'esjauzira,
Pos ja'm partira,
Bells Cavalhiers, de vos ab ira,
Q'ailhors no's vira
Mos cors, ni'm tira
Mos deziriers, q'als non dezira;
Q'a lauzengiers sai q'abellira,
Donna, q'estiers non lur garira:
Tals vira,
Sentira
Mos danz, qi'lls vos grazira,
Qe'us mira,
Cossira
Cuidanz, don cors sospira.

5.
Tant gent comensa,
Part totas gensa,
Na Beatritz, e pren creissensa
Vostra valensa;
Per ma credensa,
De pretz garnitz vostra tenensa
E de bels ditz, senes failhensa;
De faitz grazitz tenetz semensa;
Siensa,
Sufrensa
Avetz e coneissensa;
Valensa
Ses tensa
Vistetz ab benvolensa.

6.
Donna grazida,
Qecs lauz' e crida
Vostra valor q'es abellida,
E qi'us oblida,
Pauc li val vida,
Per q'ie'us azor, donn' eissernida;
Qar per gencor vos ai chauzida
E per meilhor, de prez complida,
Blandida,
Servida
Genses q'Erecs Enida.
Bastida,
Finida,
N'Engles, ai l'estampida.

Source: https://lyricstranslate.com

Le titre et l’auteur de l’image de référence, et sa date de création, sont disponibles dans l’URL de l’image: pour les voir, faites un clic-droit et ouvrez l’image dans un nouvel onglet ou téléchargez l’image.