201. Summáját irom Eger várának

Poème épique, Hongrie. Par Tinódi Lántos Sebestyén (1553).

1.
Summáját írom Eger várának
Megszállásának, viadaljának
Szégyönvallását császár hadának
Nagy vígaszságát az Magyar Királynak
(/Ferdinánd Királynak)

2.
Csuda bátorok ott benn valának,
Bölcsen hadnagyok ott forgódának,
Jóllehet bennök sokan hullának,
Rajtok törökök semmit kophatának.

3.
Isten megadá szerencséjöket
Mert ő meghallá könyörgésüket
Ám ott elveszte sok törököket
Szégyenbe hozá az ellenségeket

4.
A tömlöcbástyá_nál Dobó vala
Ott ő apródját ellőtték vala
Ő keze-lába sebesült vala
(Ott) Egri asszonyok vitézködnek vala

5.
Lám sok köveket vártákra hordtak
Nagy bátor szüvvel ők hajigálnak
Arany zászlóját Ali Basának
Hősök bényerék, s igen vígadának

6.
Már meghallották ez vár summáját
Egri szállásnak históri_áját
Azon imádjuk mennye_i atyánk
Tőlünk se vonja meg írgalmasságát

7.
Egröt minékünk éltig megtartsa
Több végházakkal megszaporítsa
Az pogány kézből megoltalmazza
S Keresztény népöt igaz hitben tartsa

Traduction en français:

1.
J’écris l’histoire du château d’Eger
Son occupation, son combat
Confession de honte pour l’armée de l’Empereur
Grand réconfort pour le roi de Hongrie (/au roi Ferdinand)

2.
Il y avait des gens vraiment courageux là-dedans,
De sages lieutenants y tournaient,
Bien que beaucoup d’entre eux soient tombés,
Sur eux, les Turcs ne pouvaient rien cracher.

3.
Dieu peut leur donner la fortune
Parce qu’il entendrait leurs supplications
Mais il y a perdu beaucoup de Turcs
Faites honte aux ennemis !

4.
Il y avait Dobó (István) au bastion de la prison
Là, ils ont tiré sur son petit
Il a été blessé aux mains et aux pieds
Là, les femmes se battaient

5.
Voyez, beaucoup de pierres ont été portées à l’autel
Ils les ont jetées avec beaucoup de courage
Sur le drapeau d’or d’Ali Basha
Ce sont des héros et ils peuvent s’en réjouir

6.
Vous avez déjà entendu l’histoire de ce château
L’histoire des quartiers d’Eger
Nous adorons notre père céleste dessus
Ne nous retire pas ta miséricorde

7.
Qu’il garde Eger pour le reste de nos vies
Multipliez-le avec plus de [barraquements ???]
Protégez-le des mains des païens
Et gardez le peuple chrétien dans la vraie foi

Le titre et l’auteur de l’image de référence, et sa date de création, sont disponibles dans l’URL de l’image: pour les voir, faites un clic-droit et ouvrez l’image dans un nouvel onglet ou téléchargez l’image.