201. Summáját írom Eger várának

Epic poem, Hungary. By Tinódi Lántos Sebestyén (1553).

1.
Summáját írom Eger várának
Megszállásának, viadaljának
Szégyönvallását császár hadának
Nagy vígaszságát az Magyar Királynak
(/Ferdinánd Királynak)

2.
Csuda bátorok ott benn valának,
Bölcsen hadnagyok ott forgódának,
Jóllehet bennök sokan hullának,
Rajtok törökök semmit kophatának.

3.
Isten megadá szerencséjöket
Mert ő meghallá könyörgésüket
Ám ott elveszte sok törököket
Szégyenbe hozá az ellenségeket

4.
A tömlöcbástyá_nál Dobó vala
Ott ő apródját ellőtték vala
Ő keze-lába sebesült vala
(Ott) Egri asszonyok vitézködnek vala

5.
Lám sok köveket vártákra hordtak
Nagy bátor szüvvel ők hajigálnak
Arany zászlóját Ali basának
Hősök bényerék, s igen vígadának

6.
Már meghallották ez vár summáját
Egri szállásnak históri_áját
Azon imádjuk mennye_i atyánk
Tőlünk se vonja meg írgalmasságát

7.
Egröt minékünk éltig megtartsa
Több végházakkal megszaporítsa
Az pogány kézből megoltalmazza
S Keresztény népöt igaz hitben tartsa

English translation:

1.
I am writing the story of Eger Castle
Its occupation, its fight
Confession of shame to the Emperor’s army
Great comfort to the Hungarian King (/to King Ferdinand)

2.
There were some really brave people in there,
Wise lieutenants revolved there,
Although many of them fell,
On them, the Turks could spit nothing.

3.
God may give them fortune
Because he would hear their pleas
But he lost many Turks there
Put the enemies to shame

4.
There was Dobó (István) at the prison bastion
There, they shot his little one
He was wounded in his hands and feet
There, women were fighting

5.
Behold, many stones were carried to the altar
They throw them with great courage
At Ali basa’s golden flag
They are heroes, and they are cheerful

6.
Have you already heard the story of this castle
The history of Eger’s quarters ?
We worship our heavenly father on it
Do not withdraw your mercy from us

7.
May He keep Eger for the rest of our lives
Multiply it with more end housings
Protect it from the hands of the heathen
And keep the Christian people in the true faith

Le titre et l’auteur de l’image de référence, et sa date de création, sont disponibles dans l’URL de l’image: pour les voir, faites un clic-droit et ouvrez l’image dans un nouvel onglet ou téléchargez l’image.