Lituanie

  • 87. O Kai Saulutė Tekėjo

    87. O Kai Saulutė Tekėjo

    Chanson traditionnelle, Lituanie. 1. O kai saulutė tekėjo Broli(s) žirgelį balnojo |: Kelkis sesela, žalių rūtela Uždek šviesių ugnel :| 2. Aš atsikėliau rytelį Ir nusiprausiau veidelį |: Atsisveikinau tėvų motulį Gal daugiau nebsmatys :| 3. Aš vieškelėliu jodamas Žirgelį muštravodamas |: O ir pamačiau jaunų mergelį Svirnely pas skrynial :| 4. O kam tu…

    Lire la suite…